Prawo cywilne

11
  • sporządzamy wszelkie umowy cywilne,
  • opracowujemy wszelkie pisma na każdym etapie postępowania cywilnego: pozew (np. pozew o zapłatę), wniosek (np. wniosek o zniesienie współwłasności), apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego,
  • bieżąca analiza postępowania cywilnego,
  • reprezentacja przed sądami w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne.