Nieruchomości

11
  • prowadzimy sprawy dot. własności nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz wszelkich ograniczonych praw rzeczowych, wykupu nieruchomości przez posiadaczy samoistnych,
  • reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sprawach o ochronę własności i posiadania nieruchomości, o odwołanie darowizny nieruchomości,  o zasiedzenie własności nieruchomości,
  • w wyżej wskazanych sprawach świadczymy pomoc prawną zarówno w procesie uzyskania niezbędnych dokumentów, jak również na etapie postępowania sądowego,
  • na każdym etapie sporu dążymy do wypracowania odpowiedniej dla Klienta ugody.