Prawo podatkowe

11
  • reprezentujemy podatnika w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe oraz Urzędy Celno-Skarbowe,
  • przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa podatkowego,
  • sporządzamy odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
  • sporządzamy skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych,
  • sporządzamy skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług.