Sprawy Frankowe

11
  • pomoc w unieważnieniu umowy kredytu frankowego i odzyskanie nadpłaconych rat,
  • bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego,
  • pomoc w uzyskaniu zawieszenia spłat rat kredytu frankowego,
  • pomoc w wykreśleniu kredytu frankowego z księgi wieczystej twojej nieruchomości.