Odszkodowania

11
11

Prowadzimy sprawy w zakresie wyegzekwowania dla naszych Klientów najwyższego odszkodowania pieniężnego za poniesione szkody w związku ze zdarzeniem, m.in.:

Szkody osobowe w zakresie uzyskania:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie poniesione w związku ze    zdarzeniem,
 • zwrotu utraconych dochodów,
 • renty,
 • zwrotu kosztów zakupu sprzętu medycznego,
 • zwrotu kosztów zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zwrotu kosztów dojazdu bliskich do poszkodowanego.

Szkody rzeczowe w zakresie uzyskania:

 • pełnych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • kosztów holowania,
 • kosztów wynajmu auta zastępczego,
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu powypadkowego.

Szkody powstałe w skutek błędu medycznego w zakresie uzyskania najwyższego odszkodowania w sytuacji m. in:

 • błędnej diagnozy oraz jej zaniedbania,
 • zakażenia szpitalnego, m.in. gronkowcem, żółtaczką,
 • pozostawienia ciała obcego po zabiegu operacyjnym.