Prawo rodzinne

11
  • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:  o rozwód, o separację, o alimenty, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, zabezpieczamy roszczenia alimentacyjne oraz sposób uregulowania kontaktów z dziećmi,
  • prowadzimy spotkania mediacyjne – staramy się wypracować porozumienia rodzicielskie czy ugody w przedmiocie podziału majątku wspólnego,
  • prowadzimy również  sprawy o pozbawienie, ograniczenie oraz ustalenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach o podział majątku wspólnego, rozliczając przy tym nakłady – w tym wkłady mieszkaniowe,
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także w sprawach o przestępstwa z tytułu uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.